Daffodil Pediatrics
 
 

Toa thuốc

Mua lại các toa thuốc không bị kiểm soát

Trong một vài trường hợp, bạn phải đến gặp trực tiếp chúng tôi để hoàn thành yêu cầu mua lại. Có thể chúng tôi cần phải xem xét liệu con bạn gặp phải triệu chứng mới, hoặc đã quá thời hạn một năm so với lần khám trước hay chưa.

Mua lại các toa thuốc bị kiểm soát

Nếu đang được điều trị bằng các loại thuốc cần giám sát (Ritalin, Concerta, Adderall, và các loại thuốc yêu cầu phải có đơn thuốc viết tay), có thể con bạn cần được khám sức khỏe định kì. Hãy liên lạc với phòng khám của chúng tôi trước ít nhất một ngày để mua lại nếu bạn cho rằng đơn thuốc của con mình cần được sửa đổi. Nhờ vậy, bác sĩ có thể đánh giá các biểu đồ nếu cần. Và nếu việc mua lại gặp trục trặc, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.

Fill out my online form.
 
The Healthy Sidebar
Antibiotics cannot cure a cold - the 'common cold' and 'the flu' are both viruses (also called a viral infections). Anti-biotics only work against bacterial infections. It's not too late to have your child vaccinated again the flu.
Early Onset Puberty - A study conducted by the American Academy of Pediatrics (AAP) has documented that boys in the U.S. are experiencing the onset of puberty six months to two years earlier than reported in previous research.
Obstacles to Physical Activity. There are many benefits of regular physical activity; however, people often have many excuses for not being more physically active. The following information encourages families to consider all the benefits of being physically active and how to overcome some obstacles.
 
 
Daffodil Pediatrics