Daffodil Pediatrics
 
 

Hai phòng khám: Forest Park & Tucker

 

Cơ sở rộng rãi này của chúng tôi được thiết kế lại và nâng cấp vào tháng 6/2012. Đây là một địa điểm rất thuận lợi, đặt gần Forest Parkway và đường Jonesboro.

  • Dễ lui tới, ngay gần Forest Park, cao tốc I-285, I-75, I-675
  • Có rất nhiều điểm đỗ xe ngay trước cửa phòng khám
  • Thời gian chờ ngắn tại phòng chờ Well, Sick và Newborn
  • EChương trình TV giáo dục tại các phòng chờ
  • Nhân viên thông thạo ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và tiếng Ả Rập

Điện thoại: 404.366.3636
Fax: 404.362.0808
Email: forestpark@rosemmc.com

Nhi khoa Daffodil - Forest Park
4905 Courtney Drive
Forest Park GA 30297

 
 

Cơ sở mới nhất của chúng tôi tại Tucker được đặt gần Northlake Mall và Bệnh viện Dekalb, gần đường cao tốc I-285, Stone Mountain và I-85.

  • Có rất nhiều điểm đỗ xe ngay trước cửa phòng khám.
  • Thời gian chờ ngắn tại phòng chờ Well, Sick và Newborn (thường dưới 10 phút)
  • Chương trình TV giáo dục tại các phòng chờ (ngoại trừ phòng Newborn)
  • Nhân viên thông thạo ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Farsi, Pashto, Urdu.

Điện thoại: 770.809.3332
Fax: 770.947.7904
Email: tucker@rosemmc.com

Nhi khoa Daffodil - Tucker
1918 Northlake Parkway
Suite 201 và 202
Tucker GA, 30084

 
 
 
The Healthy Sidebar
Antibiotics cannot cure a cold - the 'common cold' and 'the flu' are both viruses (also called a viral infections). Anti-biotics only work against bacterial infections. It's not too late to have your child vaccinated again the flu.
Tips for preventing Food Hassles. The specific nutritional choices you and your youngster make are crucial, Good nutrition is essential to good health and the American Academy of Pediatrics encourages parents to think of their nutritional decisions as health decisions.
Circumcision. While there are potential medical benefits to circumcision, the data are not sufficient to recommend routine neonatal circumcision of all boys. The decision to circumcise is one best made by parents in consultation with their pediatrician, taking into account what is in the best interests of the child, including medical, religious, cultural, and ethnic traditions and personal beliefs.
 
 
Daffodil Pediatrics