Daffodil Pediatrics
 
 

3 tuổi- 13 tuổi

Trẻ thơ cho tới tuổi thanh niên

Các đợt kiểm tra sức khỏe cho trẻ từ 3 đến 13 tuổi có bao gồm mọi loại vắc xin thiết yếu, đồng thời thêm vào mục kiểm soát cân nặng, khám thể chất cho hoạt động thể thao và khám sức khỏe thường niên.

Các mốc phát triển sẽ bắt đầu bộc lộ kĩ năng xã hội, ngôn ngữ và khả năng tiếp thu, sự phát triển về tâm lý của trẻ.

Hãy nhớ rằng, việc con bạn có thành công hay không – kể cả khi đã trưởng thành – phần lớn là nhờ phát hiện và điều trị sớm các vấn đề về phát triển.

Các nghiên cứu cho thấy trẻ 4 tuổi nếu chậm phát triển 18 tháng so với các bạn cùng lứa sẽ tiếp tục bị tụt hậu.

Tuy nhiên, phần lớn các quá trình chậm phát triển này có thể được phát hiện và chữa trị kịp thời trước khi chúng gây ra hậu quả về lâu dài.

Khi con bạn tham gia các hoạt động thể thao hay vui chơi ngoài trời, việc tiếp xúc với môi trường và chấn thương có thể gây ra bệnh tật.

Nhưng đó là điều tất yếu của quá trình lớn khôn, và chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng bạn.

Xem danh sách các chương trình Khám sức khỏe Toàn diện được khuyến nghị cho 13 năm đầu đời của trẻ (được hướng dẫn bởi Viện nhi Khoa Mỹ và tổ chức Bright Futures).

 
The Healthy Sidebar
Antibiotics cannot cure a cold - the 'common cold' and 'the flu' are both viruses (also called a viral infections). Anti-biotics only work against bacterial infections. It's not too late to have your child vaccinated again the flu.
Babies may be able to sleep anywhere at any time, but this usually does not coordinate with your normal sleep patterns until about three months.
Obstacles to Physical Activity. There are many benefits of regular physical activity; however, people often have many excuses for not being more physically active. The following information encourages families to consider all the benefits of being physically active and how to overcome some obstacles.
 
 
Daffodil Pediatrics